In Duitsland is de wetgeving op het gebied van duurzaam produceren van producten vergelijkbaar met die in Nederland. Als je in Duitsland een product koopt dat gemaakt is van natuurlijke grondstoffen is precies te achterhalen waar die vandaan komen. Dat geldt ook voor de houtpellets van Vita Holtz. Deze pellets worden gemaakt van houtafval. Door deze pellets te gebruiken ben je dus echt milieuvriendelijk bezig. Het bijzondere van deze pellets is, dat het houtafval uitsluitend materiaal bevat van naaldhout. Van die houtsoort is bekend dat er bij de verbranding nauwelijks rook ontstaat. Ook met de hoeveelheid stof en as in de kachel valt het enorm mee.

Kwaliteitsgaranties

Een lading pellets van Vita Holtz voldoet aan allerlei eisen. Er wordt ten eerste gegarandeerd dat er uitsluitend naaldhout in de pellets zit. De pellets worden gemaakt van grondstoffen uit Duitsland. Als je wilt weten waar het zaagsel precies vandaan komt is dat te achterhalen. De pellets hebben een PEFC certificering, waarmee wordt aangegeven dat het zaagsel uit duurzaam beheerde bossen afkomstig is. Daarnaast heeft Vita Holtz de ENplus A1 certificering, die de naleving van alle eisen op het gebied van kwaliteit en logistiek garandeert. Als gebruiker ben je echter vooral geïnteresseerd in de uitstekende kwaliteit van deze pellets.

Duurzaam verwarmen

Door gebruik te maken van een pelletkachel help je mee om de CO2 uitstoot te verlagen. Er worden in de kachel wel pellets verbrand, maar de CO2 die daarbij vrijkomt wordt gecompenseerd door de aanplant van nieuwe bossen. De aangeplante bomen zullen tijdens hun leven evenveel CO2 opnemen als jij hebt uitgestoten bij de verbranding. Uiteraard zou het nog beter zijn als er helemaal geen CO2 zou worden uitgestoten. Maar dat kan alleen door elektrisch te verwarmen op duurzaam opgewekte stroom. Voorlopig is dat nog niet haalbaar, en kan de pelletkachel als een acceptabele tussenoplossing worden gebruikt.